MHM-Marián Hyža s.r.o.

Komplexné rekonštrukčné práce

Murárske práce

Murárske práce Jednotka Cena (€)
Vykopanie základov - ručne hod  7
Vykopanie základov - strojom hod  dohoda
Debnenie základu  6
Debnenie stropu  10
Nosné murivo 30 cm  31
Nosné murivo 40 cm  30
Nosné murivo 45 cm  29
Priečka Ytong, Porotherm 5 - 7,5 cm 7
Priečka Ytong, Porotherm 10 - 15 cm    8
Kotvenie priečok bm  2
Väzba priečok bm  4
Rohy do iného uhla bm 7
Osadenie keramických prekladov ks 4
Zhotovenie betónového schodiska ks 600
Osadenie oceľovej zárubne  ks 25
Omietka hrubovrstvá - špric, jadro , štuk 7
Omietka tenkovrstvá - lep, sieť, štuk 5
Penetrácia stien 0,50
Štuková omietka stien 3
Štuková omietka stropov 4
Sádrová omietka bez materiálu bm 6-7
Sádrová omietka s materiálom bm do 10
Stierka stropov 4
Betónový poter 5 cm 5
Vyrovnávanie betónových podláh 4
Vyrovnávanie podláh - nivelácia 3
Sieťkovanie 2
Špalety bm 6
Osadenie plastových okien do peny  bm 5
Nachádzaš sa tu: Cenník služieb sk cenník Murárske práce